Θα το βρει η τάβλα το καρφί της.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Θα το βρει η τάβλα το καρφί της.

δηλαδή, :
Τα πράγματα –εν τέλει– θα τακτοποιηθούν.