Θα το βρει η στραβή τ’ αρνί της.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Θα το βρει η στραβή τ’ αρνί της.

δηλαδή:
Τα πράγματα –εν τέλει– θα τακτοποιηθούν.