Κατά μάνα κατά κύρη, κατά γιο και θυγατέρα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜιΚΟΤΗΤΑ

Κατά μάνα κατά κύρη, κατά γιο και θυγατέρα.

υποστηρίζεται πως :
Τα παιδιά μοιάζουν τελικά στους γονείς τους και γίνονται σαν και αυτούς, αποκτώντας τόσο τα προτερήματα όσο και τα ελαττώματά τους.
ομοίως
Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει.