Όποιος έχει αμπέλι, ας βρει δραγάτη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΕΥΘΥΝΗ

Όποιος έχει αμπέλι, ας βρει δραγάτη.

δηλαδή:
Ο ιδιοκτήτης ή ο εργοδότης έχει και την ευθύνη για την επιχείρηση του.