Εμακρύναν οι ποδιές σου, σκεπαστήκαν οι πομπές σου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΛΗΘΗ

Εμακρύναν οι ποδιές σου, σκεπαστήκαν οι πομπές σου.

σημαίνει πως:
Μεγάλωσες, πέρασε καιρός και ξεχάστηκαν τα παλιά λάθη σου.