Και ο μεγάλος γάμος κούρταλα κι ο μικρός κουρταλίσματα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Και ο μεγάλος γάμος κούρταλα κι ο μικρός κουρταλίσματα.

σημαίνει πως:
Κάποια πράγματα είναι απαραίτητα ανεξάρτητα από το μέγεθος του εγχειρήματος