Βάρα της νιάς με την καλάμα και της γριάς με τη ματσούκα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΤΙΜΩΡΙΑ

Βάρα της νιάς με την καλάμα και της γριάς με τη ματσούκα.

σημαίνει πως:
Η τιμωρία πρέπει να είναι επιεικής για τους νέους λόγω τηε έλλειψης εμπειρίας σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους οι οποίοι δεν έοχυν καμία δικαιολογία.