Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ

Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια.

σημαίνει:
δηλαδή, έχει ο καιρός γυρίσματα