Η καμήλα από τ’ αυτί δεν κουτσαίνει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΕΛΑΤΤΩΜΑ

Η καμήλα από τ’ αυτί δεν κουτσαίνει.

δηλαδή:
Δεν χρειάζεται να παίρνουμε υπόψη ασήμαντα χαρακτηριστικά ή μικροελαττώματα.