Έβγα έξω και πομπέψου κι έμπα μέσα και πορέψου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Έβγα έξω και πομπέψου κι έμπα μέσα και πορέψου.

δηλώνει πως:
Ο άνθρωπος πρέπει να κάνει οποιαδήποτε εργασία χρειάζεται, χωρίς ντροπή, ώστε να καταφέρνει να ζει και να πορεύεται.