Δεν βγαίνει το πανί βρακί.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΑΝΕΧΕΙΑ

Δεν βγαίνει το πανί βρακί.

δηλαδή :
Δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για κάτι μικρό.