Άλλος ανάφτει τη φωτιά, κι άλλος την ανεμίζει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΣ

Άλλος ανάφτει τη φωτιά, κι άλλος την ανεμίζει.

σημαίνει:
Ο ένας δημιουργεί το πρόβλημα και ο άλλος το υποδαυλίζει.