Σφάξε με, αγά μου, ν’ αγιάσω.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΛΙΑ

Σφάξε με, αγά μου, ν’ αγιάσω.

λέγεται ειρωνικά :
Για τους δειλούς και δουλοπρεπείς. Δείχνει την απόλυτη υποταγή στην θέληση του αφέντη.