Βαράμε εμείς, πέφτουμε εμείς.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΘΗΜΑ

Βαράμε εμείς, πέφτουμε εμείς.

λέγεται :
Για τους ανόητους που στην προσπάθεια να εκδικηθούν κάποιον ζημιώνονται οι ίδιοι.
ομοίως
Βάρ' εμείς, πέσ' εμείς.