Μπλέξαμε τα μπούτια μας.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΜΠΕΡΔΕΜΑ

Μπλέξαμε τα μπούτια μας.

σημαίνει:
Είμαστε σε μπερδεμένη κατάσταση.