Γελάτε σεις, μα εγώ καβαλαριά πηγαίνω.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΤΙΑ

Γελάτε σεις, μα εγώ καβαλαριά πηγαίνω.

λέγεται :
Για τις περιπώσεις που κάποιος καμαρώνει χωρίς να καταλαβαίνει πως έχει γίνει περίγελος των άλλων.