Ο άντρας μου στα χάρβαλα κι εγώ στα χαρβαλώματα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΑΡΡΩΣΤΙΑ

Ο άντρας μου στα χάρβαλα κι εγώ στα χαρβαλώματα.

λέγεται :
Από γυναίκα που συμπάσχει και ταλαιπωρείται από την αρρώστια του άντρα της.