Κάνει σαν τη χήρα στο κρεβάτι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΒΟΛΗ

Κάνει σαν τη χήρα στο κρεβάτι.

λέγεται :
Για προσποιητές και υπερβολικές αντιδράσεις.