Είχε ο φρόνιμος χουλιάρι κι έτρωγε ο ζουρλός μ’ εκείνο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είχε ο φρόνιμος χουλιάρι κι έτρωγε ο ζουρλός μ’ εκείνο.

λέγεται:
Για όσους επωφελούνται από τη σύνεση και προνοητικότητα των άλλων.