Ο κουτσός με το ‘να πόδι δίνει μια και πάει στην Πόλη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Ο κουτσός με το ‘να πόδι δίνει μια και πάει στην Πόλη.

λέγεται:
Για κάποιον που επιδεικνύει μη αναμενόμενες ικανότητες.