Έκαψ’ την καλύβα του να μην τον τρων’ οι ψύλλοι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Έκαψ’ την καλύβα του να μην τον τρων’ οι ψύλλοι.

σημαίνει πως:
Προσπαθώντας να διορθώσει ένα κακό προξένησε ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.