Δε γνωρίζει το σκυλί τον αφέντη του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΑΤΑΞΙΑ

Δε γνωρίζει το σκυλί τον αφέντη του.

λέγεται:
Γα καταστάσεις αταξίας, αναρχίας ή ανοργανωσιάς.