Βρακί δεν έχει ο κώλος μας, γαρίφαλο στ αυτί μας.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ

Βρακί δεν έχει ο κώλος μας, γαρίφαλο στ αυτί μας.

λέγεται :
Για κάποιον που θέλει να επιδειχτεί παρότι δεν έχει ούτε καν τα αναγκαία.