Αντί να βγει από την πόρτα βγαίνει από το παράθυρο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

Αντί να βγει από την πόρτα βγαίνει από το παράθυρο.

λέγεται :
Για ανθρώπους που κάνουν άστοχες και επικίνδυνες επιλογές.