Άλλα λέγω εγώ στη θειά μου κι άλλα λέει αυτή σε μένα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Άλλα λέγω εγώ στη θειά μου κι άλλα λέει αυτή σε μένα.

λέγεται :
Για αυτούς που δεν ακούνε παρά λένε ο,τι τους κατέβει στο κεφάλι.ΚΑΤΑ