Του κακού καιρού τα γνέφια, άλλα πάνω κι άλλα κάτω.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Του κακού καιρού τα γνέφια, άλλα πάνω κι άλλα κάτω.

μεταφορικά:
Για ασταθείς, αβέβαιες, απρόβλεπτες περιστάσεις και καταστάσεις.
στην κυριολεξία
Λέγεται για ασταθή καιρό με συχνές εναλλαγές.