Εγώ με το ψαλίδι κι αυτός με το τσεκούρι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Εγώ με το ψαλίδι κι αυτός με το τσεκούρι.

σημαίνει:
Έχουμε έντονες αντιπαραθέσει και είμαστε κι οι δυο ανυποχώρητοι και αποφασισμένοι.