Φτώχυνε το μοναστήρι, χαθήκανε και οι καλογήροι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Φτώχυνε το μοναστήρι, χαθήκανε και οι καλογήροι.

δηλώνει:
Την εγκατάλειψη κάποιου έργου για λόγους προσωπικού συμφέροντος.