Η φτήνια τρώει τον παρά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑ

Η φτήνια τρώει τον παρά.

σημαίνει πως:
Βρίσκοντας πράγματα φτηνά, αγοράζουμε πολλά και μας τελειώνουν τα χρήματα.
ομοίως:
Η φτήνια τρώει τα άσπρα.
(Άσπρα είναι τα χρήματα).