Κάλλια ξερό ψωμί με ησυχία παρά τραπέζι με μελαγχολία.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΖΩΗ

Κάλλια ξερό ψωμί με ησυχία παρά τραπέζι με μελαγχολία.

δηλαδή:
Καλύτερα λιτή ήσυχη ζωή απο πλούσια με πολλές λύπες και προβλήματα.