Κόρδα και φούντα, και τα άσπρα πού 'ντα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ

Κόρδα και φούντα, και τα άσπρα πού 'ντα.

λέγεται :
Για αυτούς που παριστάνουν τους πλούσιους ενώ δεν είναι.
εξήγηση
(άσπρα είναι τα λεφτά).