Να λέμε και του στραβού το δίκιο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Να λέμε και του στραβού το δίκιο.

σημαίνει:
Πρέπει να αναγνωρίζομαι το δίκιο και των αδύνατων ή πιο ταπεινών ανθρώπων. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις.