Μην πουλάς μέρα για νύχτα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΗ

Μην πουλάς μέρα για νύχτα.

σημαίνει :
Μην πουλάς φτηνά τα πολύτιμα πράγματα.