Απιαστα πουλιά, χίλια στον παρά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Απιαστα πουλιά, χίλια στον παρά.

λέγεται :
για αυτούς που υπόσχονται και τάζουν πράγματα που δεν τους ανήκουν.