Δανεικά κυρά τ' αλεύρι, δανεικό και το προζύμι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΔΑΝΕΙΚΑ

Δανεικά κυρά τ' αλεύρι, δανεικό και το προζύμι.

λέγεται :
Για αυτούς που ζητάνε διαρκώς δανεικά ή χάρες.