Ούτε στο καλάμι, ούτε στο αγκίστρι, μα στο δόλωμα είναι το πλάνεμα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΟΦΕΛΟΣ

Ούτε στο καλάμι, ούτε στο αγκίστρι, μα στο δόλωμα είναι το πλάνεμα.

λέγεται:
Όταν με μικρή δαπάνη ή μικρή προσπάθεια καταφέρνουμε μεγάλο όφελος.