Χίλιοι γδυμενοι δεν ντύνουν έναν γδυμνό.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΦΤΩΧΕΙΑ

Χίλιοι γδυμενοι δεν ντύνουν έναν γδυμνό.

εννοεί πως:
Και απο χίλιους να προσπαθείς να πάρεις κάτι, αν δεν το έχουν, τίποτε δεν θα πάρεις.
αρχαιοελληνικά:
Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος.