Έπεσε το λάδι μας μέσα στη φακή μας.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έπεσε το λάδι μας μέσα στη φακή μας.

σημαίνει:
ια αναπάντεχα ευνοϊκή εξέλιξη ή για ζημιά που δεν επέφερε βλάβη.